Cuộc sống KIẾN THỨC Thành công Tư duy

Sự Thành Công Thực Sự Chính Là Sự Hạnh Phúc Của Gia Đình

SỰ THÀNH CÔNG THỰC SỰ CHÍNH LÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH

Soonye Việt Nam - Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Soonye Việt Nam – Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Con người, một khi đã có dục vọng thì càng trở nên tham lam, càng không từ thủ đoạn nào. Chúng ta đều nghĩa rằng, thành công là có nhiều tiền, thành công là có nhiều mối quan hệ, thành công là có nhiều quyền lực. Nhưng thực ra, sự thành công thực sự, đó lá chính là sự hanh phúc của gia đình mình.

Soonye Việt Nam - Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Soonye Việt Nam – Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Có rất nhiều người mải đuổi theo sự nghiệp thành công mà đánh mất gia đình; có nhiều người mải theo đuổi đồng tiền, bỏ rơi cả gia đình; càng có nhiều người vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn mà hi sinh cả gia đình.

Chúng ta không tự hỏi mình rằng, chúng ta đến với thế giới này rốt cuộc là vì cái gì? Vì tiền? Vì quyền? Vì danh? Hay là vì những thứ khác? Đều không phải cả. Chúng ta đến với thế giới này để giúp đỡ gia đình của mình, làm gia đình mình trở nên hạnh phúc, như thế cuộc sống của ta mới được gọi là thành công.

Thành công của một người, nếu dùng tiền bạc để đo lường, vậy thì những người không từ thủ đoạn để lấy tiền của người khác, họ có tính là thành công không?

Thành công của một người, nếu dùng bạn bè để đo lường, vậy thì những kẻ chỉ làm bạn trên bàn nhậu, những người bạn chỉ lợi dụng lẫn nhau thì có được gọi là thành công không?

Thành công của một người, nếu dùng quyền lực để đo lường, vậy thì những kẻ thông qua những thủ đoạn không chính đáng để có được quyền lực, có được coi là thành công không?

Thành công của một người, nếu dùng thanh danh để đo lường, thì những kẻ tiếng xấu đồn xa có được gọi là thành công không?

Tất cả những kẻ phía trên, đều không được gọi là thành công bởi vì họ đều không tốt.

Soonye Việt Nam - Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Soonye Việt Nam – Thành công là đem lại hạnh phúc cho gia đình

Nhưng, nếu thành công của một người, lấy sự hạnh phúc của gia đình ra đo lường, đó mới thực sự là thành công. Một người có thể đem lại sự hạnh phúc cho gia đình, người đó mới thực sự có tài.

Tài hoa không quan trọng, tiền bạc không quan trọng, năng lực không quan trọng,danh tiếng không quan trọng, nhưng chỉ cần bạn có thể làm gia đình mình hạnh phúc, cho dù bạn không có gì trong tay, bạn vẫn được xem như là một người thành công.

Leave a Reply