Cuộc sống KIẾN THỨC

Nói về người, nói về tâm, nói về nhân tâm

Có một trái tim đồng cảm mới có thể lợi người lợi mình;

Có trái tim rộng lượng mới có thể khoan dung người khác;

Có một trái tim nhẫn nại mới có thể làm người;

Có một trái tim từ bi mới có thể độ người;

Có một trái tim từng trải mới có thể giúp người;

Có một trái tim sáng suốt mới có thể nhìn người.

Nói về nhân tâm

Nói về nhân tâm

Phải bao dung mới có thể biết cách đối nhân xử thế;

Phải thấu hiểu mới có thể mưu nhân;

Phải cẩn thận mới có thể quan sát;

Phải có sự tín nhiệm mới có thể dùng người;

Phải có trách nhiệm mới có thể dạy người;

Phải có tâm hồn đẹp mới có thể nhìn người.

Nói về nhân tâm

Nói về nhân tâm

Tâm kế bạn quá nhiều,

Thì bạn bè của bạn sẽ ít lại;

Tâm kế bạn ít lại;

Người chơi với bạn sẽ nhiều lên!

Đó là sự thật.

Nói về nhân tâm

Nói về nhân tâm

Đừng thử tấm lòng người khác

Chuyện đó sẽ làm bạn thất vọng đấy,

Có khi còn khiến bạn tuyệt vọng;

Một số chuyện chỉ cần biết là đủ,

Không cần nói nhiều;

Có một số người chỉ dừng lại ở mức quen biết,

Không cần biết nhau quá sâu.

Nói về nhân tâm

Nói về nhân tâm

Hãy làm tốt những việc mình phải làm,

Yêu hay không yêu,

Cứ thuận theo tự nhiên mà đối đãi.

Mắt, xem người nào đi người nào ở;

Tâm, biết người nào tốt người nào xấu!

Leave a Reply