Cuộc sống KIẾN THỨC

Lời khuyên từ một vị tiền bối, đáng lưu giữ lại!

Sinh mạng này do cha mẹ cho tôi

Hãy trân trọng một chút

Đường là do bạn đi

Hãy cẩn thận một chút

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Vợ chống là do mình tự kiếm

Hãy kiên nhẫn một chút

Bạn bè luôn có nhau

Hãy giúp đỡ một chút

Hạnh phúc là do mình cảm nhận

Hãy suy nghĩ thoáng một chút

Phiền não là do mình tự tìm

Hãy quên đi một chút

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Tâm thái là do luyện tập mà có

Hãy dịu dàng một chút

Tình bạn là do nuôi dưỡng mà có

Hãy trong sáng một chút

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Thành công là sự gánh vác

Hãy nổ lực một chút

Thất bại là điều không thể tránh khỏi

Hãy khoan dung một chút

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Thức ăn có thừa

Thì vẫn một ngày ba bữa cơm

Giàu có nhiều tiền

Thì trời vẫn sáng rồi tối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Lời khuyên từ một vị tiền bối

Leave a Reply