Cuộc sống KIẾN THỨC

Hãy nghĩ đến điều này mỗi tối

Hãy nghĩ đến điều này mỗi tối

Hãy nghĩ đến điều này mỗi tối

Hãy nghĩ đến điều này mỗi tối

Trở về với cuộc sống bộn bề lo toan, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay là tâm trạng như thế nào, chúng ta đều có trách nhiệm phải ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật say, cổ vũ bản thân, chấn chỉnh bản thân.

Sống tốt mỗi ngày, mỗi khắc, trong cuộc sống bộn bề của mình.

Mỗi ngày hãy nhìn vào gương, cười với bản thân 3 lần, trước khi ngủ hãy cảm ơn bản thân vì tất cả của ngày hôm nay. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy đối xử tốt với bản thân mình trước.

Leave a Reply