Cuộc sống KIẾN THỨC Tư duy

Hấp tấp là bể chuyện

Một người nọ có được một món bảo bối:

Bình Trà Tử Sa,

Mỗi đêm đều để đầu giường.

Hấp tấp là bể chuyện

Hấp tấp là bể chuyện

Một lần vung tay trúng ngay Bình Tử Sa

Nắp bình rơi xuống đất,

Tỉnh dậy,

Buồn bực.

Nắp đã mất rồi, giữ lại bình làm gì nữa?

Thế là ném cả bình trà qua cửa sổ.

Trời sáng,

Phát hiện nắp bình rơi trên giày,

Không bị gì cả.

Tức giận,

Đạp một đạp nát cả nắp bình.

Ra cửa,

Thấy bình trà mình ném qua cửa sổ hôm qua,

Vẫn toàn vẹn mắc ở trên cây…

Hấp tấp là bể chuyện

Hấp tấp là bể chuyện

Bài học:

Nhiều sự việc, đôi khi:

Hãy đợi một chút! Hãy xem một chút! Hãy làm chậm một chút!

Rất nhiều thứ không phải là những gì bạn nghĩ!

Hấp tấp là bể chuyện

Hãy cách bình tĩnh, đó cũng là một loại trí tuệ!

 

Leave a Reply