Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC Làm cha mẹ Tư duy

Hai cơ hội của cuộc sống

Hai cơ hội của cuộc sống

Hai cơ hội của cuộc sống

Một người vừa tốt nghiệp đại học tại California vào mùa đông năm 2003, được quân đội hải quân Hoa Kỳ chọn nhập ngũ.

Chàng trai trẻ biết được trong lòng rất lo lắng.

Ông nội thấy cậu mặt ủ mày ê, bèn nói với cậu: ‘Cháu à, đừng có lo lắng. Vô hải quân rồi thì sẽ có 2 cơ hội, một là làm việc văn phòng, còn lại là làm việc bên ngoài. Nếu như được phân làm việc văn phòng thì không có gì phải lo lắng cả.’

Chàng trai trẻ hỏi ông: ‘Nếu con được phân vào làm việc bên ngoài thì sao?’

Ông nói: ‘Vậy cũng sẽ có 2 cơ hội, một là ở lại Mỹ, hai là được phân sang vùng quân sự nước khác. Nếu cháu được phân công làm việc tại Mỹ, thì không có gì lo lắng cả.’

Chàng trai trẻ lại hỏi: ‘Nếu con được phân đi nước khác thì sao?’

Ông nói: ‘Vậy thì cũng sẽ có 2 cơ hội, một là con sẽ được phân đến một đất nước bình yên, hai là con được phân đến vùng cần được giữ bình yên. Nếu con được phân vào vùng binh yên thì không có gì để lo cả’

Chàng trai trẻ hỏi:’ Nếu con được phân đi để giữ khu vực hỗn loạn thì sao?’

Ông lại nói: ‘Thì cũng có 2 cơ hội, một là con sẽ bảo toàn tính mạng, hai là gặp nguy hiểm, nếu con bảo toàn tính mạng thì không có gì phải lo cả.’

Chàng trai trẻ lại hỏi: ‘Nếu con gặp nguy hiểm thì sao?’

Ông nói: ‘Cũng sẽ có 2 cơ hội, một là con hi sinh như một anh hùng, hai là con sợ sệt nấp sau lưng người khác mà chết. Và con chắc chắn sẽ chọn cách một. Vậy thì có gì đáng lo lắng chứ.’

Đúng như vậy, dù cuộc sống có ra sao thì cũng chỉ có 2 cơ hội.

Một là cơ hội tốt, hai là cơ hội xấu.

Trong cơ hội tốt vẫn tồn tại cơ hội xấu, và cơ hội xấu vẫn ẩn trong đó những cơ hội tốt.

Quan trọng là cách nhìn của bạn, thái độ của bạn, bạn nhìn cơ hội đó là cơ hội tốt hay xấu.

Nếu bạn dùng sự lạc quan và thái độ tích cực để đối mặt thì ngay cả cơ hội xấu cũng thành cơ hội tốt.

Nếu bạn dùng sự bị quan và thái độ tiêu cực để đối mặt thì cơ hội tốt cũng trở thành xấu.

 

Cuộc sống lúc nào cũng có hai cơ hội cả

Đối với những người lạc quan tích cực thì cả hai đều là CƠ HỘI TỐT.

Đối với những người bi quan tiêu cực thì cả hai đều là CƠ HỘI XẪU.

Leave a Reply