Cuộc sống KIẾN THỨC

Dù bạn có tốt đến đâu…

Bạn dù có tốt đến đâu,

Không chắc là ai cũng sẽ thích bạn,

Có người hâm mộ bạn, cũng có người ghét bạn,

Có người đố kỵ với bạn, cũng có người coi thường bạn.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Cuộc sống là như thế,

Những việc bạn làm không thể khiến cho tất cả mọi người đều mãn nguyện.

Đừng vì khiến người khác vui lòng mà làm mất đi bản tính của chính mình,

Bởi vì mỗi người ai cũng có nguyên tắc và lòng tự tôn của riêng minh!

Dù bạn có tốt đến đâu...

Bạn trong miệng người khác, đó không phải là bạn.

Cùng một đôi mắt nhưng khác cách nhìn,

Cùng một cái miệng nhưng khác cách nói,

Cùng một cái đầu nhưng khác cách nghĩ,

Cùng một thu nhập nhưng khác cách chi.

Cùng một nhóm người nhưng khác cách ăn nói.

Đường đời của mình phải sống cho mình và phải sống thật tự tin.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Tôi rất thích lời nói sau!

‘Tiền’ không có người xài thì chỉ là giấy,

Người mà không có ‘tiền’ thì chỉ là phế nhân.

Đại bàng, không cần cổ vũ vẫn bay cao.

Cây cỏ, không có người chăm sóc, vẫn cố gắng sinh trưởng.

Hoa trong rừng sâu, không có ai tận hưởng, vẫn thi nhau đua nở.

Làm việc gì cũng không cần ai cũng phải hiểu, chỉ cần cố gắng, làm người không cần ai ai cũng phải thích mình, chỉ cần sống chân chính và lòng mở rộng.

Những lời sau cũng rất đẹp!

Dù bạn có tốt đến đâu...

Núi có độ cao của núi

Nước có độ sâu của nước

Cần gì phải cạnh tranh,

Ai cũng có thế mạnh riêng của mình.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Gió có sự tự do của gió

Mây có sự uyển chuyển của mây

Cần gì phải bắt chước

Ai cũng có cá tính của riêng mình.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Bạn thấy vui,

Thì hãy tìm kiếm.

Bạn thấy đáng,

Thì hãy giữ gìn.

Bạn thấy hạnh phúc,

Thì hãy trân trọng.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Không có sự việc nào mà không bị người khác nói,

Không có con người nào không bị xét đoán qua.

Hãy là chính mình một cách đẹp đẽ,

Làm theo trái tim,

Không gì hối hận.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Đời người có 1 con đường:

Là con đường mình tự đi.

Đời người có 2 kho báu:

Cơ thể tốt và trái tim không ‘già’

Dù bạn có tốt đến đâu...

Đời người có 3 loại bạn bè:

Có thể cho bạn mượn tiền,

Tham gia hôn lễ của bạn,

Tham gia tang lễ của bạn.

Đời người có 4 cái khổ:

Nhìn không thấu,

Không nỡ bỏ

Không nỡ mất

Không buông bỏ

Dù bạn có tốt đến đâu...

Đời người có 5 câu nói:

Có khó cũng phải kiên trì,

Có tốt cũng không quan tâm,

Có yếu cũng phải tự tin,

Có nhiều cũng phải tiết kiệm,

Có lạnh cũng phải nhiệt tình.

Dù bạn có tốt đến đâu...

Đời người có 6 báu vật:

Cơ thể, tri thức

Ước mơ, niềm tin

Sự tự tin, đạo đức

Leave a Reply