Cuộc sống Tình bạn

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

  1. Ở bên nhau một năm không phải dễ
Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

2. Kiên trì ở lại bên nhau 2 năm rất đáng trân trọng

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

3. Vẫn ở với nhau đến 3 năm quả là kỳ tích

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

4. Phải vượt qua 5 năm mới gọi là tri kỷ

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

5. 10 năm rồi tình vẫn ở lại bên nhau thì họ đã trở thành một phần cuộc sống của mình

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

6. 20 rồi vẫn không rời xa, chính là người bạn thân tuổi già của bạn

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

Chúng ta bao nhiêu năm rồi?

… trong thời đại thay đổi nhanh như vậy, hãy chú ý hơn đến bạn bè của mình, hãy thấu hiểu họ hơn, ít tính toán chút, học cách cảm ơn, đừng quên đi những người đã đối xử tốt với bạn.

—- Gửi đến người bạn không bao giờ rời xa của tôi trong cuộc đời.

Leave a Reply