Category: Tư duy

Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC Làm cha mẹ Thành công Tư duy

10 mẫu chuyện ngắn và bài học cuộc sống – Phần 2

6. Mẩu chuyện số 6 Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng: “Việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng”. Anh bạn mỉm cười nói rằng: “Nhìn đồng …
Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC Thành công Tư duy

10 mẫu truyện ngắn và bài học cuộc sống – Phần 1

1. Mẩu chuyện số 1 Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”. Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp: “Con sẽ đi sang bên cạnh”. Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, …
Cuộc sống KIẾN THỨC Thành công Tư duy

Người thành công biết cách vượt qua khó khăn, người thất bại chỉ biết lẫn trốn khó khăn!

Người thành công biết cách vượt qua khó khăn, người thất bại chỉ biết lẫn trốn khó khăn! Tại sao người chủ dù có khó khăn đến mấy cũng không nửa lời bỏ cuộc? Nhưng một người nhân viên thì chỉ cần công việc không thuận là sẽ bỏ đi …