Category: KIẾN THỨC

Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC

Hãy nói với con của bạn rằng: Đọc sách và không đọc sách, cuộc sống sẽ rất khác nhau

Hãy nói với con của bạn rằng: Đọc sách và không đọc sách, cuộc sống sẽ rất khác nhau Người tập và không tập thể dục, qua một ngày ta không thể phân biệt được; qua một tháng thì sự khác biệt là rất nhỏ; nhưng nếu qua 5 năm, …