Category: Cuộc sống

Cuộc sống KIẾN THỨC Thành công Tư duy

Người thành công biết cách vượt qua khó khăn, người thất bại chỉ biết lẫn trốn khó khăn!

Người thành công biết cách vượt qua khó khăn, người thất bại chỉ biết lẫn trốn khó khăn! Tại sao người chủ dù có khó khăn đến mấy cũng không nửa lời bỏ cuộc? Nhưng một người nhân viên thì chỉ cần công việc không thuận là sẽ bỏ đi …
Cuộc sống KIẾN THỨC Thành công

Chơi với người xuất sắc, dù tạm thời không thành công nhưng cũng có niềm vui!

Chơi với người xuất sắc cực kỳ quan trọng, bởi vì ta thường chơi với người nào thì sẽ trở thành người như thế! Vòng tròn bạn bè của người bình thường, toàn nói chuyện phiếm, kiếm được là tiền lương, luôn nghĩ đến ngày mai. Vòng tròn bạn bè …