Category: Cuộc sống

Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC Làm cha mẹ Thành công Tư duy

10 mẫu chuyện ngắn và bài học cuộc sống – Phần 2

6. Mẩu chuyện số 6 Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng: “Việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng”. Anh bạn mỉm cười nói rằng: “Nhìn đồng …
Cuộc sống Dạy con KIẾN THỨC Thành công Tư duy

10 mẫu truyện ngắn và bài học cuộc sống – Phần 1

1. Mẩu chuyện số 1 Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”. Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp: “Con sẽ đi sang bên cạnh”. Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, …
Cuộc sống KIẾN THỨC

Khoảng cách = Tôn trọng

Giữa con người với nhau nên duy trì một khoảng cách nhất định, gần xa là do mình chọn. Nguyên tắc là khiến đôi bên đều vui. Người thân với nhau, khoảng cách là sự tôn trọng; Người yêu với nhau, khoảng cách là sự đẹp đẽ; Bạn bè với …