Cuộc sống

Cả đời này, vì cái gì?

Cả đời này, vì cái gì?

Có người nói, tôi vì tiền! Bận tối mặt tối mũi cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền; Ăn ít một chút, có thể tiết kiệm gấp đôi. Cuối cùng thân mang bệnh tật, núi vàng núi bạc cũng không kiếm được, nhà cũng mua không được.

 

Cả đời này, vì cái gì?

Có người nói, tôi vì danh! Tuy rằng nói, có xe có nhà, được hâm mộ; có quyền có chức, được ngưỡng mộ; có cả danh lợi, được chú ý! Nhưng sự khổ đau và cực nhọc trong đó, chỉ có mình mới biết rõ! Đứng ở trên cao không thắng nổi cái lạnh, sống đời bình dị mới an tâm!

Cả đời này, vì cá gì?

Cả đời này, vì cá gì?

Cả đời này, vì cái gì?

Có người nói, tôi vì tình! Tình yêu tuy đẹp, nhưng có lúc làm con tim tan nát; Tình bạn tốt đẹp, nhưng cũng có lúc li tán; Tình thân có nồng, nhưng cũng có lúc nguội lạnh. Một chữ tình, cả đời này cũng giải không được, hiểu không thấu!

 

Tiền là gì? Sinh không mang đến, chết không mang đi, đủ ăn đủ xài là được!

Danh là gì? Chim bay có bóng, gió thổi có tiếng, sống cho trong sạch là được!

Tình là gì? Có lúc có được, có lúc không, chỉ cần tận tâm cố gắng là được!

Cả đời này, vì cá gì?

Cả đời này, vì cá gì?

Vậy cả đời này, vì cái gì? Vì tình yêu thương ấm áp, vì cuộc sống vui vẻ, vì cuộc sống thỏa đáng!

Cho nên cả đời này: hãy đơn giản một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều; hãy biết thỏa mãn một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy hạnh phúc một chút, đừng đòi hỏi quá nhiều!

 

Leave a Reply